Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 18, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 19:05:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T4-7 từ 16h >
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 18, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 18 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: