Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 15/05/2021 19:51:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Khuyến
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 Bến Nghé Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: