Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/06/2021 00:15:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: tối T6 (18h-19h30)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 Tăng Nhơn Phú B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: