Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 13:46:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (sau 17h trở đi), CN (bé rãnh cả ngày)
Thông tin: học sinh nữ, trường Thủ Đức
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phạm Văn Hai Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: