Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 07, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/04/2021 00:54:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 07 Quận 5 TPHCM

Viết một bình luận