Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 12, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 19:56:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T7(8h sáng->) + 13h chiều CN
Thông tin: 1hs nam + 4 hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 12 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: