Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 14, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 01:26:00

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx chiều -tối
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 14 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: