Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường 01, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 23:16:44

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T3, 6 (rãnh từ 15h đến 20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Merie Curie
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 01 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: