Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường 02, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 06:56:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (từ 17h trở đi), chọn lịch xen kẽ ngày chẵn hoặc lẻ
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 02 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: