Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường 02, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 21:57:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,cn (14h-16h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 02 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: