Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường 05, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 07:02:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T357 (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường võ trường toản
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 05 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: