Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường 06, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 14:16:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (từ 16h đến tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường Thăng long
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 06 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: