Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường 09, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 19:34:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T6-7-CN (14h-16h) hoặc (19h30-21h30)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, không ôn thi ĐH
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 09 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: