Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 11:06:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t4,6 (5h30-7h)
Thông tin: hs nam, trường trần phú
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 14 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: