Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường 15, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 04:46:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sắp xếp T2-4-6(17h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 15 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: