Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 06:10:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: 6 (từ 19h trở đi) + sáng CN
Thông tin: học sinh nam trường Bình Phú
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, sinh viên bách khoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 19 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: