Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 15:48:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 An Phú Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: