Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 00:48:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T24(17h30 -19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn huệ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Bình Hưng Hoà A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: