Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 18:06:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với Phụ huynh
Thông tin: Học sinh nam, học tốt
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Bình Thuận Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: