Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 13:24:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với học sinh (trừ tối T246)
Thông tin: học sinh nam, trường Gia định
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Hiệp Thành Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: