Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 13:33:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (từ 18h hoặc 18h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Hoà Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: