Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 11:55:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (từ 17h hoặc 17h30), T7 (sáng 9h-10h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Gia định
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Phước Long A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: