Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 22:36:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T345(18h-20h)/ T7CN(15h-17h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Tân Chánh Hiệp Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: