Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 19:15:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 1.500.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần Hưng Đạo
Yêu cầu gia sư: Nam, GV: 2tr || SV: 1tr5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Tân Định Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: