Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 03:38:27

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp với ph
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Tân Qúy Quận Tân Phú TPHCM

Viết một bình luận