Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 12 Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 10:33:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 hoặc T7 (19h -20h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 12 Trường Thạnh Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: