Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 6 Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 09/03/2021 11:04:08

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 500.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: tối t2
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 6 Linh Đông Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: