Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 7 Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 14:29:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn Sáng CN, T2456 (16h30-19h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 7 Hiệp Phước Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: