Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 7 Lớp 11 Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 12:29:18

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 11,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 190phút/buổi
Thời gian: T4 (chọn từ 19h đến 21h)
Thông tin: học sinh trường Lương Thế Vinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 7 Lớp 11 Bình Mỹ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: