Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 7 Phường 14, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 22:47:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24(19h-21h)
Thông tin: Học sinh Nữ, Trường Trần Huy Liệu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 7 14 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: