Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 8 Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 20:17:54

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: CN(9h-11h)
Thông tin: Học sinh nam, Trường Võ Trường Toản
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 8 Bình Chánh Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: