Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 8 Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 18:23:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2(18h-20h) CN(10h-12h)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 8 Quy Đức Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: