Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 8 Phường 15, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 01:52:55

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp ngày
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 8 15 Quận Phú Nhuận TPHCM

Viết một bình luận