Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 8 Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 17:59:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 ( từ 18h trở đi), sắp xếp thêm
Thông tin: học sinh nữ trường đức trí
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 8 Tân Quy Quận 7 TPHCM

Viết một bình luận