Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 9 Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/11/2020 16:35:08

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4,7 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, kèm thêm môn Hóa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 9 Nhuận Đức Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: