Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 9 Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 18:53:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5 (sau 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 9 Phú Mỹ Hưng Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: