Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 9 Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 10:53:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 700.000đ/tháng, lương 700k/ 4buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Văn Trỗi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 9 Phú Mỹ Hưng Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: