Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 9 Phường 07, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/05/2021 17:19:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: Sáng T6
Thông tin: học sinh nam, trường Trần Đại Nghĩa
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 9 07 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: