Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 9 Phường 18, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 10:09:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3 (từ 18h hoặc 18h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê quý đôn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 18, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 9 18 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: