Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Ôn Thi Đại Học Phường 07, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 15:02:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 250.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (16h-17h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Việt Anh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam, Thu Phí: 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Ôn Thi Đại Học 07 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: