Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Ôn Thi Đại Học Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 23:03:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 200.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều- tối sắp xếp
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, thu phí:300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Ôn Thi Đại Học Bình Khánh Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: