Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Photoshop Công nghệ Phường 01, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 00:05:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Photoshop, Công nghệ,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học viên
Thông tin: học viên nữ trên 27 tuổi
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Photoshop Công nghệ 01 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: