Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 1 Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 11:26:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T357, Tối T3,5 (5h-6h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 1 Long Thới Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: