Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 1 Phường 06, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 02:43:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: Sáng T7 (8h30 – 11h30) + Sáng CN (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh lớp 1, trường Tân Thạnh Đông
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, T7 dạy 180ph/buổi || CN: dạy 90ph/buổi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 1 06 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: