Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 1 Phường 14, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 03:32:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (từ 18h trở đi) + Sáng T7,CN
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 1 14 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: