Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 1 Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 18:57:21

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN ( Sáng sắp xếp )
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 1 Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: