Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 2 Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 17:34:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với phụ huynh (từ 18h, 18h30)
Thông tin: học sinh lớp 2
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 2 Bình Mỹ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: