Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 2 Lớp 4 Phường 08, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 12:18:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 4,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng, lương 3tr/12 buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (trưa sau 13h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phí 350k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 2 Lớp 4 08 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: