Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 2 Lớp 6 Phường 14, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 12:40:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 6,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng, 225.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (18h -19h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 2 Lớp 6 14 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: