Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 2 Phường 10, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 20:36:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h- 19h30)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 1 lên 2
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 2 10 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: